Strona główna

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
   Wydział Farmaceutyczny 
   Warszawski Uniwersytet Medyczny

    Adres Katedry:
     ul. Banacha 1
     02-097 Warszawa

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka  tel. (22) 572 07 35, (22) 572 07 37

   e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Sekretariat Katedry:

Elżbieta Wojciechowska
   Budynek farmacji WUM, pokój nr 4, parter (BLOK II)
   tel/fax: (22) 572 07 35
   e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl

W związku z remontem II kostki Wydziału Farmaceutycznego sekretariat Katedry został czasowo przeniesiony do pokoju 103 w kostce I (budynek Wydziału Farmaceutycznego)


Zdjęcie pracowników Katedry z 2015r.

W skład Katedry wchodzą dwa Zakłady:

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki
oraz  
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

 

UWAGA! Informacja dla studentów 3-ciego roku kierunku FARMACJA

Kolokwium z PATOBIOCHEMII odbędzie się dnia 5 czerwca 2020 (piątek)
początek o godz. 13.00
kolokwium zawiera 58 pytań

Test będzie dostępny na nowej platformie e-learningowej WUM
link do testu: https://e-egzaminy.wum.edu.pl/course/view.php?id=576

Proszę o wcześniejsze zalogowanie się na platformę