Strona główna

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
   Wydział Farmaceutyczny 
   Warszawski Uniwersytet Medyczny

    Adres Katedry:
     ul. Banacha 1
     02-097 Warszawa

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka  tel. (22) 572 07 35, (22) 572 07 37

   e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Sekretariat Katedry:

Elżbieta Wojciechowska
   Budynek farmacji WUM, pokój nr 4, parter (BLOK II)
   tel/fax: (22) 572 07 35
   e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl


Zdjęcie pracowników Katedry z 2015r.

W skład Katedry wchodzą Zakłady:

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki
  
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

oraz

Zakład Medycyny Laboratoryjnej