Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

 

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka  tel. (22) 572 07 35, (22) 572 07 37
   e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

 

Sekretariat Katedry:

Elżbieta Wojciechowska
   Budynek farmacji WUM, pokój nr 4, parter (BLOK I)
   tel/fax: (22) 572 07 35
   e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl

 

W skład Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej wchodzą:

 

   Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

        Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Grażyna Nowicka

 

   Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

        Kierownik Zakładu:  dr hab. Grażyna Sygitowicz